Aantekeningen bekijken die zijn ingevoerd in Autoline

Aantekeningen bekijken die zijn ingevoerd in Autoline

Wanneer notities worden toegevoegd in Autoline volgens de onderstaande afbeelding:verschijnen ze eerst op het dashboard, onder de sectie Belangrijke items in een nieuwe subsectie genaamd DMS Notes.De notities kunnen niet worden gewijzigd in Claire, maar alle wijzigingen die in Autoline worden aangebracht, zijn zichtbaar in Claire.

Opmerking: deze opmerkingen zijn ook zichtbaar voor de monteurs.


  • Related Articles

  • Viewing notes entered in Autoline

   When notes are added in Autoline as per the image below they will appear on the dashboard, under the Important items section in a new sub-section called DMS Notes: The notes cannot be modified in Claire but any changes made to them in Autoline will ...
  • Affichage des notes entrées dans Autoline

   Lorsque des notes sont ajoutées dans Autoline selon l'image ci-dessous: Ils apparaîtront sur le tableau de bord, sous la section Éléments importants dans une nouvelle sous-section intitulée DMS Notes: Les notes ne peuvent pas être modifiées dans ...
  • Opbouw van werkorder Autoline - Claire

   Bij het aanmaken van een werkorder in Autoline is het noodzaak om de opbouw op één en dezelfde manier door te voeren om dit overzichtelijk te krijgen voor zowel de service adviseur als monteur. Indien auto voor onderhoud komt beginnen we met het ...
  • Autogeschiedenis bekijken

   Wanneer u in de werkorder bent kunt u daar de auto info button vinden. Wanneer u op de auto info button klikt zal u de voorgaande check te zien krijgen die zijn uitgevoerd op de desbetreffende auto zoals weergegeven in afbeelding 2. Wilt u meer ...
  • De Klantcommunicatie Overeenkomst log bekijken

   Deze functie is onderdeel van de Klantcommunicatie. Met deze functie kunt u de details bekijken van de Klantcommunicatie overeenkomst welke door uw locatie is overeengekomen met de klant. Zodra een overeenkomst op een communicatie is geaccepteerd, ...