Bandenelement

Bandenelement

Het Bandenelement is een reeks gekoppelde functies om activiteiten met betrekking tot banden volledig in lijn te brengen met de Claire-processen. Dit zijn de belangrijkste functionaliteiten:
 1. Diagnoses stellen aan de hand van vragen over banden
 2. Het resultaat bekijken en de offerte aan de klant voorbereiden.
 3. De diagnose en offerte verzenden met behulp van Klant Communicatie (optionele module)
 4. Banden repareren, vervangen en verwisselen
 5. Beoordelen met behulp van kwaliteitscontrole (binnenkort beschikbaar)
Door bovenstaande taken uit te voeren via het Bandenelement, kan deze worden gesynchroniseerd met andere functies, zoals de DBB-functie of de Klantcommunicatie module.

1. Uitvoeren van de banden vragen

Net als bij andere standaardvragen, moet de banden vraag worden opgenomen in een checklist / controle zodat monteurs kunnen werken op hun tablet.
De checklist moet worden gedaan voordat er wordt vervangen / gewisseld. Het moet worden gezien als de diagnose van de huidige status van banden voordat er activiteiten op worden uitgevoerd. 
De vragen zijn hetzelfde opgebouwd als de standaard vragen (bijvoorbeeld: status moet worden geselecteerd, advies of noodzakelijk, en er kunnen foto's of video's worden toegevoegd).

Banden vraagscherm

Banden uitgebreid detailscherm


In bovenstaand scherm kunnen de band gegevens vooraf zijn ingevuld door een eerdere afspraak of door een derde partij zoals DBB. Indien dit niet het geval is: 

Als er geen seizoen is geselecteerd, heeft u toegang tot alle opties in het dropdown menu.  U kunt een seizoen selecteren om banden voor dat seizoen weer te geven of een optie selecteren om het seizoen automatisch te laten kiezen. Als een seizoens filter is geselecteerd, kunt u er nogmaals op drukken om de selectie ongedaan te maken.   

Selectie van het profiel verandert automatisch de status, die ook handmatig kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld: om de diagnose van opgeslagen banden over te slaan, drukt u gewoon op de X-knop).

Opmerking: door het voltooien van het invullen van de LINKERbanden worden de RECHTERbanden automatisch met dezelfde waarden ingevuld. Na het selecteren van de VOORbanden, kunt u deze waarden naar de ACHTERbanden kopiëren, met behulp van onderstaande knop:

Als u de referentie die u zoekt niet vindt in het dropdownmenu, kunt u handmatig een referentie invoeren door op de knop + te drukken. Houd er rekening mee dat deze handmatig ingevoerde referentie niet aan de lijst wordt toegevoegd of naar een externe dienst zoals DBB wordt gestuurd. 
Ons supportteam neemt het toevoegen van deze waarden over en neemt mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie.

2. Het communiceren van de banden diagnose

Net als bij andere checklijsten die worden uitgevoerd, zullen de resultaten zichtbaar zijn op de afspraakdetail pagina.


Het enige verschil is de mogelijkheid om een bandvervanging toe te voegen door middel van het plusje naast desbetreffende band.

Vanaf versie 7.19 is het mogelijk om vervangende banden aan te bieden voor de opslag banden.

3. De aanbieding verzenden met behulp van klantcommunicatie (optionele module)

Als er meerdere band vervangingen aan de klant zijn aangeboden (bijvoorbeeld verschillende kwaliteiten), houd er dan rekening mee dat uw klanten er maar één kunnen selecteren.
Als er meerdere diagnoses met de Banden vraag zijn gedaan gedurende dezelfde afspraak worden alleen de resultaten van de laatste diagnose weergegeven.

4. Banden repareren, vervangen en verwisselen

Als een band positie is gemarkeerd als Klant OK, wordt deze vermeld onder Geconstateerde punten in het scherm Auto Overzicht.

Herstellen en vervangen van de banden

Door het uitbreiden van het item het auto Overzicht scherm, krijgt u twee mogelijkheden:
 1. De band is vastgesteld om te repareren
 2. De band is vastgesteld om te vervangen
In beide gevallen wordt er gedetailleerde informatie getoond. 

Banden Wisselen

U kunt toegang krijgen tot de optie om banden te wisselen met behulp van de onderstaande knop in het scherm Auto Overzicht.

De volgende reminder zal verschijnen wanneer de monteur op de Gereed knop klikt.


Opmerking: wat u ook antwoordt in de reminder pop-up, u kunt het scherm Wissel band opnieuw openen met deze knop in het scherm Auto Overzicht. 
Scherm banden wisselen:


De eerste groene knop is om de voor- en achterbanden te wisselen.
De tweede groene knop is om Op de auto en In de opslag te wisselen.
Zodra de wissel is bevestigd, wordt de informatie naar DBB gepusht.

5. Bandenelementen beoordelen met kwaliteitscontrole

Binnenkort beschikbaar ...

  • Related Articles

  • Vrachtwagenbanden element

   Het Vrachtwagenbanden element is een element dat kan worden gebruikt om een vraag  over de banden te stellen. Eenmaal beantwoord, wordt een sectie met de naam Banden in de autodetails ingevuld. De bandenvragen voor vrachtwagens uitvoeren Net als bij ...
  • Interventie op het dashboard bijwerken

   Dit artikel heeft tot doel in detail uit te leggen hoe efficiënte interventies op het dashboard (werkorder / afspraak detailpagina) kunnen worden beheerd.  Eerste interventies vanuit DMS of handmatig invoeren: Afspraak / werkorder begint meestal met ...
  • Lizeo integreren in het Claire-proces

   Over Lizeo: Lizeo is een bedrijf dat productexperts, marketingprofessionals, datawetenschappers en IT- medewerkers combineert om end-to-end, datagestuurde oplossingen te leveren en onze klanten een nieuw prestatievoordeel te bieden.  Aan de slag met ...
  • Optimaliseren van de Leads-functie

   De Leads-functie geeft u een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee heeft u een effectief hulpmiddel waardoor u de gemiste kansen die u heeft gevonden, kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces. ...