Bestand(en) toevoegen

Bestand(en) toevoegen

Claire biedt de mogelijkheid om een bestand (PDF, JPEG, ZIP) bij de werkorder toe te voegen. Wanneer een bestand is toegevoegd aan de werkorder zal deze aan de werkorder blijven staan zodat het bestand later terug gevonden kan worden. Erg handig bij een garantie item bijvoorbeeld.

Wanneer de werkorder geopend is bevind zich rechts boven een knop met een paperclip icon. Door op deze knop te klikken heeft u de mogelijkheid om een bestand bij een werkorder te voegen.


Selecteer één of meerdere bestanden in dezelfde map en klik op Openen om de bestanden bij te voegen.


Zijn er één of meerdere bestanden toegevoegd dan zal er achter het paperclip icon een getal komen te staan. Dit getal staat voor het aantal toegevoegde bestanden.

Klikt u op het toegevoegde item dan zal het bestand automatische gedownload worden.


Vanaf versie 7.11 is het mogelijk om meerdere bestanden tegelijk toe te voegen.

  • Related Articles

  • Bestanden bekijken en toevoegen aan een WO op de tablet

   Doel Met deze functie kunnen monteurs een bestand behorende bij een WO bekijken en toevoegen. Toegang De functie bevindt zich bovenaan het WO-overzichtsscherm. Een bestand bijvoegen Nadat u op de paperclip-knop heeft geklikt, ziet u een schermpje met ...
  • Een afbeelding toevoegen aan een werkorder

   In de werkorder kan een foto van de auto worden toegevoegd om te voorkomen dat de monteur met de verkeerde auto bezig gaat. Het toevoegen van de foto in zeer gemakkelijk. U klikt op de foto button en maakt een foto. deze word dan automatische ...
  • Een werkorder toevoegen in Claire

   Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...
  • Een notitie toevoegen

   Het is mogelijk om notities toe te voegen aan de werkorder. Wanneer u de werkorder opent, ziet u een notitiepictogram in de rechterbovenhoek. Door op dit pictogram te klikken verschijnt een venster waarin u wat tekst kunt schrijven. De notitie kan ...
  • Vragen toevoegen aan een standaard dealerchecklist

   Het doel van deze functie is de dealerbeheerder vragen toevoegen aan een standaardchecklist die alleen zichtbaar is voor deze dealer.  Stap 1:  Klik op Controlelijst onder Beheer in het hamburgermenu. Stap 2:  Selecteer een standaardchecklist in de ...