Dealer rapport

Dealer rapport

Deze rapporten helpen u om het algemene gebruik van de Claire processen voor meerdere locaties te visualiseren. 
Met deze rapporten kunt u de locaties binnen uw groep vergelijken en zien of de doelen zijn bereikt.

Toegang tot de dealer rapport

Klik in het hamburgermenu op Rapporten zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding:Selecteer de gewenste periode

Standaard tonen de grafieken afspraken van gisteren. U kunt kiezen tussen de laatste 7, 30 en 90 dagen door de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek te openen:


Selecteer de gewenste rapportage

Standaard wordt de Afspraak rapportage getoond. U kunt kiezen tussen Afspraken, Medewerkers, Communicatie (indien jullie gebruik maken van de Klantcommunicatie module), Snoozen en Sleutelkluizen.
Afspraken

LocatieoverzichtPlaats: Locatie
Aantal WO: Totaal afspraken
Geclaired aantal WO: Aantal afspraken met een hogere status dan: Nieuwe opdracht, Aanname gereed en Controle gestart
WO Commercial: Aantal commerciële checks
Checks Aantal: Het totale aantal gebruikte checklists
Commerciële check: Aantal commerciële checks in ten opzichte van het totaal aantal check in procenten
Gemiddeld Advies punten: Gemiddeld aantal gevonden advies punten per commerciële check
Gemiddeld verkochte Advies punten:  Gemiddeld aantal verkochte advies punten per commerciële check
Verkochte Advies punten %: Gemiddeld aantal verkochte punten in procenten
Gemiddeld Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal gevonden noodzakelijke punten per commerciële check
Gemiddeld verkochte Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal verkochte noodzakelijke punten per commerciële check
Verkochte Noodzakelijke punten %: Gemiddeld aantal verkochte noodzakelijke punten in procenten
Gemiddeld verkochte items:  Gemiddeld aantal advies + noodzakelijke punten verkocht per commerciële check


Leaseoverzicht
Plaats: Locatie

Aantal WO: Totaal afspraken

WO Lease:  Aantal lease afspraken en percentage van het aantal lease afspraken ten opzichte van het totaal aantal afspraken.

Geclairde WO Aantal:  Aantal lease afspraken met een hogere status dan: Nieuwe opdracht, Aanname gereed en Controle gestart

WO Commercial: Aantal lease afspraken met commerciële checks ten opzichte van het totaal aantal checks in procenten

Check aantal: Het totale aantal gebruikte checklists

Commerciële check: Aantal commerciële checks

Gemiddeld Advies punten: Gemiddeld aantal gevonden advies punten per commerciële check
Gemiddeld verkochte Advies punten:  Gemiddeld aantal verkochte advies punten per commerciële check

Verkochte Advies punten %: Gemiddeld aantal verkochte punten in procenten

Gemiddeld Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal gevonden noodzakelijke punten per commerciële check

Gemiddeld verkochte Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal verkochte noodzakelijke punten per commerciële check

Verkochte Noodzakelijke punten %: Gemiddeld aantal verkochte noodzakelijke punten in procenten

Gemiddeld verkochte items:  Gemiddeld aantal advies + noodzakelijke punten verkocht per commerciële check


Kwaliteitscontrole 

Kwaliteitscontrole rapport kan worden gefilterd op status, op monteur op QC controleur en op locatie.


Plaats: Locatie van de afspraak
Afspraak datum: Datum van de afspraak
WO: Werkordernummer
Controle datum: Datum wanneer de kwaliteitscontrole is uitgevoerd
Monteur: Naam van de monteur die de status Auto gereed heeft gemeld
Kwaliteitscontrole status: Alle kwaliteitscontrole, Kwaliteitscontrole ok en Kwaliteitscontrole niet ok 
QC controleur: Naam van de monteur of van de QC controleur die de kwaliteitscontrole heeft uitgevoerd
QC checklijst:  Naam van de uitgevoerde kwaliteitscontrole 
Opmerking: Opmerkingen met betrekking tot problemen die zijn gevonden tijdens de kwaliteitscontrole


Terugkerende auto'sPlaats: Naam van de locatie
Totaal auto's: Aantal auto's in de geselecteerde periode
Terugkerende auto's: Aantal  auto's in de afgelopen 4 weken die één of meer terugkerende controles heeft gehad 
Terugkerende auto´s in procenten: Verhouding tussen terugkerende auto's en totaal auto's uitgedrukt in procenten
Terugkerende auto´s niet geclaired: Aantal auto's die zijn gemarkeerd als terugkerend, maar er zijn geen extra controles uitgevoerd

Geclairde WO in procenten


Wat zie je: Wekelijkse aantal van gecontroleerde auto’s in verhouding tot totale aantal auto’s uitgedrukt in procenten 
Wat zegt het: Percentages van afspraken met een hogere status dan Nieuwe opdracht, Aanname gereed en Controle gestart
Wat is goed: Wanneer het percentage van de gecontroleerde auto’s hoger is dan 80%

Verkochte items in procenten


Deze weergave wordt alleen weergegeven voor dealers met meer dan vijf locaties. Deze tabelweergave presenteert dezelfde gegevens als in het Commercieel overzicht per locatie
Wat zie je: Aantal verkochte items uitgedrukt in procenten van het totaal aantal gevonden items
Wat zegt het: Gemiddelde verhouding van verkochte noodzakelijke punten en adviespunten versus gevonden noodzakelijke punten en gevonden adviespunten, in procenten
Wat is goed: Wanneer het percentage van de verkochte punten hoger is dan 65%

Percentages tussen 50 en 64,99% zijn oranje met een kleurcode en percentages van 0 tot 49,99% worden als rood weergegeven.


Geannuleerde afsprakenPlaats: Locatie van de afspraak
Aantal WO: Totaal afspraken
Aantal Annuleringen: Totaal geannuleerde afspraken ten opzichte van het totaal aantal werkorders in procenten
Klant niet op komen dagen:  Aantal geannuleerde afspraken met de reden Klant niet op komen dagen
Geannuleerd door klant: Aantal geannuleerde afspraken met de reden Geannuleerd door klant
Geannuleerd door dealer: Aantal geannuleerde afspraken met de reden Geannuleerd door dealer
Andere reden: Aantal geannuleerde afspraken met de reden Andere reden

Medewerkers

LocatieoverzichtPlaats: Locatie
Aantal WO: Totaal afspraken
Geclaired aantal WO: Aantal afspraken met een hogere status dan: Nieuwe opdracht, Aanname gereed en Controle gestart
Geclairde WO in procenten: Verhouding van afspraken die een hogere status hebben dan: Nieuwe opdracht, Aanname gereed en Controle gestart ten opzichte van het totaal aantal afspraken
Aantal uitgevoerde checks: Het totale aantal gebruikte checklists
Kwaliteitscontrole: Aantal uitgevoerde kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole in procenten: Percentage van kwaliteitscontroles ten opzichte van het totale aantal controles
Gemiddelde QC duur: Gemiddeld bestede tijd per kwaliteitscontrole, uitgedrukt in seconden
Receptionist check aantal: Aantal receptionisten (aanname) checks
WO Receptionist checks %: Aantal receptionisten checks in procenten 
Gemiddelde receptioniste duur: Gemiddeld bestede tijd receptionist per check 
Monteur: Aantal monteur checks
WO monteur %: Aantal monteur checks in procenten 
Gemiddelde monteur duur: Gemiddeld bestede tijd monteur per check
Aantal commerciële checks: Aantal commerciële checks
% commerciële check: Aantal commerciële checks in ten opzichte van het totaal aantal checks in procenten

Commerciël overzicht per locatiePlaats: Locatie
Aantal WO: Totaal afspraken
Aantal commerciële checks: Aantal commerciële checks
Gemiddeld Advies punten: Gemiddeld aantal gevonden advies punten per commerciële check
Gemiddeld verkochte Advies punten:  Gemiddeld aantal verkochte advies punten per commerciële check
Gemiddeld Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal gevonden noodzakelijke punten per commerciële check
Gemiddeld verkochte Noodzakelijke punten: Gemiddeld aantal verkochte noodzakelijke punten per commerciële check
Gemiddeld verkocht:  Gemiddeld aantal advies + noodzakelijke punten verkocht per commerciële check
Gemiddeld foto´s gemaakt: Aantal gemaakte foto´s per check
Gemiddelde checktijd monteur: Gemiddelde bestede tijd monteur per check
Gemiddelde tijd Offerte gereed: Gemiddelde bestede tijd van status Offerte maken tot Offerte gereed
Gemiddelde tijd Klant OK: Gemiddelde bestede tijd van status Offerte gereed tot Klant OK

Communicatie

CommunicatieoverzichtPlaats: Naam van de locatie 
Aantal WO: Aantal afspraken
Online Check-in (WO %): Aantal verzonden Online check-in communicatie en het percentage van het totaal aantal WO.
Check-in geopened: Aantal geopende Online check-ins en het percentage van het aantal verzonden check-ins
Check-in Beantwoord: Aantal beantwoorde Online check-ins en het percentage van het aantal verzonden check-ins
Diagnose Overzicht (WO %): Aantal verzonden Diagnoseoverzichten en het percentage van het totaal aantal afspraken.
Diagnose Overzicht Geopend: Aantal geopende Diagnoseoverzichten en het percentage van het totaal aantal verzonden diagnose overzichten.
Diagnose Overview Beantwoord: Aantal beantwoorde Diagnoseoverzichten en het percentage van het aantal verzonden diagnose overzichten.
Reparatieoverzicht (WO %): Aantal verzonden Reparatieoverzichten en het percentage van het totaal aantal afspraken.
Reparatieoverzicht geopend: Aantal geopende Reparatieoverzichten en het percentage van het totaal aantal verzonden reparatieoverzichten.

Online check-in resultaat


Plaats: Naam van de locatie die online check-in- heeft verzonden. 
Waarden in kolommen met tags vertegenwoordigen de getagde check-in services die door klanten worden geaccepteerd voor alle afspraken op een locatie.
De kolom Anderen vertegenwoordigt geaccepteerde check-in services die niet zijn getagd.
De getagde procent waarde heeft betrekking op het geaccepteerde totaal.

Diagnoseoverzicht resultaat


Plaats: Locatie 
Niet Geantwoord (Geadviseerd Items): Aantal geadviseerd items die niet zijn beantwoord
Geweigerd (Geadviseerd Items): Aantal geadviseerd items die niet geacepteerd zijn 
Neem contact met mij op (Geadviseerd items): Aantal geadviseerde items waarover de klant gecontacteerd wil worden 
Geacepteerd (Noodzakelijk item): Aantal noodzakleijke items die geacepteerd zijn door de klant
Geweigerd (Noodzakelijk Item): Aantal noodzakelijke items die niet geacepteerd zijn
Neem Contact Met Mij Op (Noodzakelijk Item): Aantal noodzakelijke items waarover de klant gecontacteerd wil worden 

SMS overzichtPlaats: Naam van de locatie die SMS heeft verzonden
Aantal WO:  Totaal aantal unieke afspraken
SMS Verzonden: Aantal verzonden SMS (percentage van de werkorders)
Gemiddeld SMS per WO:  Percentage SMS verzonden per WO.

SMS eventsPlaats: Naam van de locatie die SMS heeft verzonden
Aantal WO:  Totaal aantal unieke afspraken
Online check-in SMS verzonden: Aantal verzonden SMS (percentage van het aantal WO)
Online Check-in SMS bevestiging: Aantal verzonden SMS bevestigingen (percentage van gestuurde SMS)
Sleutelkluis check-in SMS verzonden: Aantal verzonden SMS (percentage van het aantal WO)
Diagnoseoverzicht SMS verzonden: Aantal verzonden SMS (percentage van het aantal WO)
Diagnoseoverzicht SMS bevestiging: Aantal verzonden SMS bevestigingen (percentage van gestuurde SMS)
Reparatieovervicht SMS verzondenAantal verzonden SMS (percentage van het aantal WO)


E-mail statistiekenGeaccepteerd: Aantal e-mailcommunicatie dat Mailgun het verzoek heeft geaccepteerd om de e-mail te verzenden, de e-mail is in de wachtrij geplaatst.
Afgeleverd: Aantal e-mailcommunicatie dat Mailgun de e-mail heeft verzonden en deze is geaccepteerd door de e-mailserver van de ontvanger.
Mislukt: Aantal e-mailcommunicatie dat Mailgun de e-mail niet kon bezorgen bij de e-mailserver van de ontvanger.
Opgeslagen: Aantal keren dat Mailgun een inkomend bericht heeft opgeslagen.
Klacht: Aantal e-mailcommunicatie dat de e-mailontvanger heeft geklikt op de spamklachtknop in zijn e-mailclient. Met feedbackloops kan de melding worden ontvangen door Mailgun.


Snoozed

Gesnoozed items:Plaats: Locatie 
Aantal WO: Aantal afspraken
Snooze aantal: Totaal aantal gesnoozed items
Volgend bezoek klant:  Aantal snooze voor Volgend bezoek klant met het percentage van het totale aantal snooze
Maak een offerte:  Aantal snooze voor Maak een offerte met het percentage van het totale aantal snooze
Nieuwe afspraak maken: Aantal snooze voor Nieuwe afspraak maken met het percentage van het totale aantal snooze
Herinner klant: Aantal snooze voor Herinner klant met het percentage van het totale aantal snooze


Volgend bezoek klant


Plaats: Locatie 
Aantal WO: Aantal afspraken
Snooze aantal: Totaal aantal gesnoozed items met Volgend bezoek klant
Geen afdeling: Totaal aantal gesnoozed items voor Geen afdeling met het percentage van het totaal aantal snooze
Verkoop: Totaal aantal gesnoozed items voor Afdeling verkoop met het percentage van het totaal aantal snooze
KCC: Totaal aantal gesnoozed items voor KCC met het percentage van het totaal aantal snooze
Reparatie Carrosserie: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Extern: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Digitaal (Extern CRM via API): Totaal aantal gesnoozed items voor Digitaal met het percentage van het totaal aantal snooze


Offerte maken


Plaats: Locatie 
Aantal WO: Aantal afspraken
Snooze aantal: Totaal aantal gesnoozed items met Volgend bezoek klant
Geen afdeling: Totaal aantal gesnoozed items voor Geen afdeling met het percentage van het totaal aantal snooze
Verkoop: Totaal aantal gesnoozed items voor Afdeling verkoop met het percentage van het totaal aantal snooze
KCC: Totaal aantal gesnoozed items voor KCC met het percentage van het totaal aantal snooze
Reparatie Carrosserie: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Extern: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Digitaal (Extern CRM via API): Totaal aantal gesnoozed items voor Digitaal met het percentage van het totaal aantal snooze


Herinner klant


Plaats: Locatie 
Aantal WO: Aantal afspraken
Snooze aantal: Totaal aantal gesnoozed items met Volgend bezoek klant
Geen afdeling: Totaal aantal gesnoozed items voor Geen afdeling met het percentage van het totaal aantal snooze
Verkoop: Totaal aantal gesnoozed items voor Afdeling verkoop met het percentage van het totaal aantal snooze
KCC: Totaal aantal gesnoozed items voor KCC met het percentage van het totaal aantal snooze
Reparatie Carrosserie: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Extern: Totaal aantal gesnoozed items voor Reparatie carroserrie met het percentage van het totaal aantal snooze
Digitaal (Extern CRM via API): Totaal aantal gesnoozed items voor Digitaal met het percentage van het totaal aantal snooze

Sleutelkluizen


Plaats: Naam van de locatie.
Aantal WO : Totaal aantal van unieke afspraken.
Pin van Check-in: Aantal pins van check-in en de percentage ten opzichte van het totaal aantal werkorders.
Pin van telefoon#: Aantal pins van telefoon# en de percentage ten opzichte van het totaal aantal werkorders.
PIn van kenteken#: Aantal pins van kenteken# en de percentage ten opzichte van het totaal aantal werkorders.
Sleutel achtergelaten (WO%): Aantal sleutels achtergelaten in procenten van het totaal aantal werkorders.


  • Related Articles

  • Locatie rapportages

   Deze rapportages helpen u om het algeheel gebruik van Claire's processen op één locatie te visualiseren. De grafieken tonen veel verschillende onderdelen van Claire, zoals: checklijsten, monteurs, gemiddelde monteurtijd, hoe wordt dit vertaald naar ...
  • Comprendre les rapports pour plusieurs ateliers

   Introduction Description Ces rapports vous aideront à visualiser l'utilisation globale des processus Claire's pour plusieurs emplacements. Ces rapports vous permettent de comparer les emplacements au sein de votre groupe et de voir si les repères ont ...
  • Definieer uw eigen dealer domeinnaam

   Met deze functie kunt u de domeinnaam van de dealer in het e-mailadres wijzigen. Voorbeeld: met de functie Klantcommunicatie ontvangen uw klanten standaard een e-mail van no-reply@appspot.pro, wat voor sommige klanten verwarrend kan zijn. Met deze ...
  • Envoyer un Rapport de réparation à un client

   Objectif Dans le cadre du module de communication client, cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'informer votre client du résultat final du rendez-vous qui a été effectué sur son véhicule.  Le rapport fournira les informations suivantes: ...
  • Adding questions to a default dealer checklist

   The purpose of this feature is to have dealer admin able to add questions to a default checklist that will be visible to this dealer only. Step 1:  Click Checklists under Management in the hamburger menu. Step 2: Select a default checklist in Dealer ...