De meldings icoontjes gebruiken

De meldings icoontjes gebruiken

Er bevinden zich 3 verschillende icoontjes in de bovenste balk van de werkorder. Deze icoontjes hebben geen vaste betekenis. Ze zijn door u zelf in te vullen en toe te passen zoals u wenst. Wanneer u op één van de 3 icoontjes klikt, zal dit in de startpagina worden weergegeven op de lijn van de desbetreffende werkorder.

Aanbevolen definitie

Dollarteken kan gebruikt worden wanneer de klant de betaling heeft voldaan.
*Winkelwagen kan gebruikt worden om aan te geven dat alle onderdelen door de magazijnman ter beschikking worden gesteld. 
**Sterretje kan gebruikt worden wanneer het een VIP klant is.
Ons aanbevolen gebruik van de icoontjes: 
Groene winkelwagen: Alle onderdelen staan klaar.
Blauwe winkelwagen: Sommige onderdelen komen vandaag aan. Voeg een notitie toe met de verwachte aankomsttijd.
Rode winkelwagen: Onderdelen zijn besteld. Voeg een notitie toe met de verwachte aankomsttijd.
Oranje winkelwagen: Naar eigen inzicht te gebruiken

**Sinds versie 7.24 kunnen bij het ster icoontjook 4 verschillende kleuren geselecteerd worden:

Let op: waarschijnlijk zijn er binnen het bedrijf of op de locatie waar u werkt intern afspraken gemaakt over hoe en wanneer deze worden in gezet. Ga dus eerst na bij je collega of leidinggevende wat deze afspraken zijn.

  • Related Articles

  • Het filter met pictogrammen gebruiken

   De pictogramfilters in de afsprakenlijst zijn handig om elke afspraak in of uit te filteren met één van de volgende vijf meldingen:  Dollarteken kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer de klant de betaling heeft voldaan  Winkelwagen kan bijvoorbeeld ...
  • Lege icoontjes Claire in Google Chrome

   Als de overzichtspagina van Claire er vreemd uit ziet en de icoontjes zijn leeg zoals hieronder, dan komt dat hoogstwaarschijnlijk omdat de functie automatisch vertalen aanstaat. Ga rechtsboven naar de menubalk en klik op het taal icoon, selecteer ...
  • Het werkorder dashboard gebruiken

   In de werkorder vind je de werkomschrijving. Maar dat niet alleen! In de werkorder worden ook de punten die de monteur heeft geconstateerd weergegeven en tevens kan je hier aangeven met welke punten de klant akkoord is. Naast deze punten kan je in de ...
  • Utiliser les boutons de notification

   Sur la page du détail de l'ordre de réparation, il y a 3 pictogrammes différents dans la barre supérieure de l'ordre de réparation. Ces pictogrammes n'ont pas de signification particulière. C'est vous qui pouvez les attribuer une fonction. Si vous ...
  • Navigation de la page de démarrage (liste des ordres de réparation)

   Objectif Chaque action dans Claire commence depuis la page de démarrage.  Vous y verrez également tous les rendez-vous du jour sélectionné et le statut du rendez-vous. Accès La page de démarrage  s'ouvre dès que vous êtes connecté. Vous pouvez ...