Een controlelijst verwijderen uit een werkorder

Een controlelijst verwijderen uit een werkorder

U kunt een checklijst uit een werkorder verwijderen, in het geval dat de monteur per ongeluk een verkeerde auto heeft gecontroleerd of de verkeerde checklijst heeft gekozen. 

Dit zijn de criteria om één of meer controlelijsten te kunnen verwijderen:
 1. Dealer Admin rechten hebben.
 2. De checklijst die u wilt verwijderen is de laatst uitgevoerde op de werkorder
 3. De werkorder bevindt zich in de status Controle gereed.
Als aan alle criteria is voldaan, ziet u een knop met een prullenbak icoon op de interventiebalk in de werkorder (zoals aangegeven door de rode pijl in de onderstaande afbeelding).


Nadat u erop hebt geklikt, verschijnt een bevestigingsvenster. 
Na de bevestiging wordt de checklijst uit de werkorder verwijderd.

Als de verwijderde checklijst de enige uitgevoerde checklijst was, keert de werkorderstatus terug van Controle gereed tot Nieuwe opdracht status.

  • Related Articles

  • Een controlelijst pauzeren

   Je kan nu in de Claire een checklijst pauzeren. Deze functie slaat nu de voortgang op die je op een checklijst hebt gemaakt en stel je in staat deze later te hervatten. Hoe te pauzeren Telkens wanneer een controle wordt gestart, zie je bovenaan de ...
  • Een werkorder toevoegen in Claire

   Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. Je kan deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). Nadat je ...
  • Een interventie of item snoozen

   Doel De snooze functie geeft je de mogelijkheid om interventies vast te zetten die in de toekomst actie zullen vereisen. Toegang Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detail pagina op de snooze knop te klikken. Wanneer je op de ...
  • Een afbeelding toevoegen aan een werkorder

   In de werkorder kan een foto van de auto worden toegevoegd om te voorkomen dat de monteur met de verkeerde auto bezig gaat. Het toevoegen van de foto in zeer gemakkelijk. U klikt op de foto button en maakt een foto. deze word dan automatische ...
  • Het werkorder dashboard gebruiken

   In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...