Een controlelijst verwijderen uit een werkorder

Een controlelijst verwijderen uit een werkorder

U kunt een checklijst uit een werkorder verwijderen, in het geval dat de monteur per ongeluk een verkeerde auto heeft gecontroleerd of de verkeerde checklijst heeft gekozen. 

Dit zijn de criteria om één of meer controlelijsten te kunnen verwijderen:
 1. Dealer Admin rechten hebben.
 2. De checklijst die u wilt verwijderen is de laatst uitgevoerde op de werkorder
 3. De werkorder bevindt zich in de status Controle gereed.
Als aan alle criteria is voldaan, ziet u een knop met een prullenbak icoon op de interventiebalk in de werkorder (zoals aangegeven door de rode pijl in de onderstaande afbeelding).


Nadat u erop hebt geklikt, verschijnt een bevestigingsvenster. 
Na de bevestiging wordt de checklijst uit de werkorder verwijderd.

Als de verwijderde checklijst de enige uitgevoerde checklijst was, keert de werkorderstatus terug van Controle gereed tot Nieuwe opdracht status.

  • Related Articles

  • Een controlelijst pauzeren

   Vanaf versie 230 is er een nieuwe functie in de Claire app beschikbaar waarmee je een checklist kan pauzeren. Claire raadt een ononderbroken workflow aan, maar soms kunnen we onvoorziene onderbrekingen niet vermijden. Deze functie slaat nu de ...
  • Een werkorder toevoegen in Claire

   Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...
  • Een interventie of item snoozen

   Doel De snooze functie geeft je de mogelijkheid om interventies vast te zetten die in de toekomst actie zullen vereisen. Toegang Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detail pagina op de snooze knop te klikken. Wanneer je op de ...
  • Het doel op een controlelijst activeren

   Met deze optionele functie kunnen monteurs een tekst invoeren of een werkomschijving selecteren als verklarende verwijzing waarom de geselecteerde controlelijst is uitgevoerd. Deze referentie zal dan verschijnen op de titelbalk van de controlelijst ...
  • Een afbeelding toevoegen aan een werkorder

   In de werkorder kan een foto van de auto worden toegevoegd om te voorkomen dat de monteur met de verkeerde auto bezig gaat. Het toevoegen van de foto in zeer gemakkelijk. U klikt op de foto button en maakt een foto. deze word dan automatische ...