Een interventie of item snoozen

Een interventie of item snoozen

Doel

De snooze functie geeft je de mogelijkheid om interventies vast te zetten die in de toekomst actie zullen vereisen.

Toegang

Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detail pagina op de snooze knop te klikken.


Wanneer je op de snooze knop klikt verschijnt er een popup, zoals in de afbeelding hieronder getoond.
Selecteer het snooze type. 
 1. Volgend bezoek klant
 2. Maak een offerte
 3. Nieuwe afspraak maken
 4. Herinner klant
Voeg waar nodig een datum in.Het snooze type Herinner klant verstuurt geen email naar de klant, maar is bij te houden door het Lead dashboard te gebruiken.

Selecteer de juiste status
 1. Nieuw
 2. In behandeling
 3. Goedgekeurd
 4. Afgekeurd
 5. Gerepareerd
 6. Afgehandeld
Selecteer de juiste afdeling
 1. Verkoop
 2. KCC (Klant Communicatie Centrum)
 3. Reparatie carrosserie
 4. Extern
 5. Digitaal (extern CRM via API)
Vul alle gegevens in en klik op Opslaan.


Snooze informatie bijwerken

Bij interventies die al gesnoozed zijn zal het klok icoontje in blauw worden weergegeven. Klik hier op om het snooze menu te openen en waar nodig velden aanpassen. Klik vervolgens op Bijwerken.


Snooze bij een interventie verwijderen

Klik op het rode afvalbakje om een interventie niet meer als snoozed te tonen. In de popup die dan wordt getoond kan er een reden voor de verwijdering worden genoteerd en vervolgens op Bevestigen geklikt worden.Dit zal het item niet verwijderen uit de werkorder maar enkel het snoozen deactiveren.

Geschiedenis van open snoozed items bekijken.

Op de werkorderdetailpagina is nu boven het Belangrijke Items gedeelte zichtbaar:  Geschiedenis Open Snoozed Items. Hierin zie je de gesnoozde interventies terug uit het verleden die een van de volgende statussen hebben:

-  Nieuw

- In Behandeling

- Goedgekeurd

Het aantal items is terug te zien naast de sectienaam in de blauwe balk en de sectie kan worden in/uitgeklapt door op het icoontje te klikken in de balk.

  • Related Articles

  • Snoozing an intervention

   Purpose The snooze function allows you to identy interventions on the appointment details page that will require action in the future.  Access You can activate the snooze function by clicking the snooze button on the appointment detail page. Snoozing ...
  • Optimaliseren van de Leads-functie

   De Leads-functie geeft u een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee heeft u een effectief hulpmiddel waardoor u de gemiste kansen die u heeft gevonden, kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces. ...
  • Het werkorder dashboard gebruiken

   In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...
  • Een werkorder toevoegen in Claire

   Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...
  • Interventie op het dashboard bijwerken

   Dit artikel heeft tot doel in detail uit te leggen hoe efficiënte interventies op het dashboard (werkorder / afspraak detailpagina) kunnen worden beheerd.  Eerste interventies vanuit DMS of handmatig invoeren: Afspraak / werkorder begint meestal met ...