Het filter met pictogrammen gebruiken

Het filter met pictogrammen gebruiken

De pictogramfilters in de afsprakenlijst zijn handig om elke afspraak in of uit te filteren met één van de volgende vijf meldingen:

 Dollarteken kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer de klant de betaling heeft voldaan
 Winkelwagen kan bijvoorbeeld gebruikt worden om aan te geven dat alle onderdelen klaargelegd zijn door de magazijnman.
  Sterretje kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer het een VIP klant is.
 Interventie is vastgemaakt met een notitie.
 De auto kwam de afgelopen 4 weken meer dan eens in de winkel.

Locatie op de afsprakenlijstpagina:

U kunt het pictogrammenfilter in de afsprakenlijst vinden op de locatie die wordt aangegeven in de onderstaande afbeelding:

Filters Logic:

Filter uit: het eerste pictogramfilter, het dollarteken filtert elke afspraak uit waarbij het dollarteken is geactiveerd.
Bijvoorbeeld: als u aan deze melding de betekenis hebt gegeven dat de klant heeft betaald, kunt u elke afspraak vermelden die nog niet betaald is.

Filter in: nadat u op één van de laatste vijf pictogrammen in de kopregel hebt geklikt, wordt deze groen en bijgevolg wordt de afsprakenlijst automatisch opnieuw gevuld met elke afspraak die de melding groen in het filter bevat.
Bijvoorbeeld: als u de ster en het uitroepteken activeert, ziet u afspraken voor VIP-klanten en de afspraken met terugkerende afspraken.

Beide: als u het dollarteken en één (of meerdere) van de laatste vijf pictogrammen groen maakt, wordt elke afspraak met de laatste vier meldingen weergegeven, maar zonder die met het dollarteken.
Bijvoorbeeld: als u op het dollarteken, de pincode en de pictogram van het winkelwagentje klikt, worden de afspraken met een notitie en de onderdelen met een beschikbaar gedeelte weergegeven, maar alleen de afspraak die NIET is betaald.

Nadat u op één van de vijf pictogrammen in de kopregel hebt geklikt, wordt deze grijs. De afsprakenlijst wordt automatisch opnieuw gevuld.

  • Related Articles

  • De meldings icoontjes gebruiken

   Er bevinden zich 3 verschillende icoontjes in de bovenste balk van de werkorder. Deze icoontjes hebben geen vaste betekenis. Ze zijn door u zelf in te vullen en toe te passen zoals u wenst. Wanneer u op één van de 3 icoontjes klikt, zal dit in de ...
  • Het werkorder dashboard gebruiken

   In de werkorder vind je niet alleen de werkomschrijving, maar nog veel meer! Hier worden ook de punten weergegeven die door de monteur zijn geconstateerd. Bovendien kun je aangeven welke punten de klant heeft goedgekeurd. Naast deze aspecten kun je ...
  • Interventie op het dashboard bijwerken

   Dit artikel heeft tot doel in detail uit te leggen hoe efficiënte interventies op het dashboard (werkorder / afspraak detailpagina) kunnen worden beheerd.  Eerste interventies vanuit DMS of handmatig invoeren: Afspraak / werkorder begint meestal met ...
  • De melding van het browsertabblad herkennen

   Als u op een ander tabblad werkt dan het tabblad waarvan de Claire actief is, kunt u zien aan de kleurverandering van het Claire tekentje dat er een actie is uitgevoerd op één of meerdere afspraken van uw locatie. De kleur van het C-pictogram op het ...
  • De Info knop gebruiken

   Bij een geopende check ziet u een icoontje van een A4 papier. Via het dropdown menu komt u bij de Infoknop (infostatus instellen). Deze knop kunt u gebruiken om een vraag te stellen aan de monteur. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft over een ...