Interactie met DBB

Interactie met DBB

Claire Automotive Support geeft u directe toegang tot de webapplicatie van Dealer Banden Beheer.

Door op de knop met de naam DBB te klikken op de afspraakdetailpagina, wordt de Direct Access-portal geopend waar u de contract- en banden informatie kunt behandelen.

Wanneer een werkorder wordt aangemaakt in Claire (via uw DMS of rechtstreeks in Claire), zal deze functie automatisch de informatie over de banden synchroniseren.  De informatie over welke set van de banden nu op de auto is gemonteerd en welke zouden moeten worden opgeslagen kan gemakkelijk worden bijgewerkt. 


Starten met Dealer Banden Beheer

Om de verbinding tussen DBB en Claire te maken moet er een API toegangscode worden aangemaakt door Direct Access.

Standaard gebruikers inloggegevens voor DBB zijn niet genoeg om de verbinding te maken tussen Claire en DBB.

Als u contact met ons opneemt via support@claireit.eu zullen wij u stap voor stap begeleiden en ervoor zorgen dat u de benodigde documenten krijgt om in te vullen of u volgt de volgende stappen:

1. Stuur een aanvraag naar dbb@directaccess.nl Vermeld dat het account bestemd is voor de Claire applicatie. 
2. Als dealer moet u akkoord gaan met de overeenkomst en SEPA voor de licentie kosten van 29.50 eur per maand per locatie (prijs gebaseerd op het jaar 2020). 
3. Zodra u de accountgegevens ontvangt, neem contact met ons op via support@claireit.eu zodat wij de koppeling met DBB kunnen activeren voor uw locatie.   


Heeft u vragen over DBB, stuur deze dan per e-mail naar dbbof bel +31 (0) 88@directaccess.nl -3767825 (088-DPORTAL)


DBB-knop

Op de pagina met werkorderdetails vindt u een DBB-knop in de linkerbovenhoek van de pagina, zoals hieronder aangegeven:Miniportaal

Door op de DBB-knop te klikken, wordt het miniportaal geopend. Daar kunt u bijvoorbeeld het contract van de auto beheren, de bekende banden zien, de afspraken om de bandenset op te halen, labels af te drukken om ze terug te sturen, enz.

Status

De kleur die op de DBB-knop wordt weergegeven, toont u de huidige status van de DBB-afspraak.

DBB heeft 4 mogelijke kleuren:

Groen


Een afspraak om de opslag banden op te halen is gemaakt en uitgevoerd (nu of in het verleden). Vanaf dit punt, als een monteur een checklist invult die een vraag over een bandenelement bevat, zal hij DBB updaten met de nieuwe gegevens (profielen, status, ingesteld op de auto en opslag, enz.).

Oranje


Er is een afspraak gemaakt voor het ophalen van de banden uit de opslag maar de banden zijn nog niet afgeleverd.  Als een monteur vanaf dit punt een checklist invult die een vraag over een bandenelement bevat, worden alleen de nieuwe profielen bijgewerkt in DBB en moet u handmatig bevestigen welke bandenset op de auto staat via het DBB mini-portaal.

Rood


Er is nog geen afspraak gepland. Als een monteur vanaf dit punt een checklist invult die een vraag over een bandenelement bevat, worden alleen de nieuwe profielen bijgewerkt in DBB en moet u handmatig bevestigen welke bandenset op de auto staat via het DBB mini-portaal.

Wit


Er zijn geen banden voor dit voertuig gevonden in DBB. Bandgegevens worden niet naar DBB gestuurd.

Vernieuwen


Zoals eerder vermeld, wordt er bij het maken van een afspraak in Claire een vraag gesteld aan DBB voor info. De knop Vernieuwen is om opnieuw te synchroniseren met DBB als je de afspraakdatum of banden informatie moet aanpassen. Alleen de nieuwste informatie zal in Claire worden opgeslagen. Als Claire recentere informatie heeft dan DBB, wordt deze genegeerd. 

Refresh knop informeert naar het volgende:
Is er een contract?
Is er bekende banden informatie?
Is er nieuwe informatie over banden?
Zo ja, dan wordt de informatie bijgewerkt in Claire. 

Bovendien wordt de status van de DBB-afspraak dienovereenkomstig bijgewerkt.


DBB check meldingstatus

In het overzichtscherm (afsprakenlijst) voor de werkorders die een DBB afspraak hebben en in de DBB knop, zijn er 2 nieuwe meldings iconen die 2 verschillende kleuren kunnen hebben.

Groene band
Een afspraak om de opslag banden op te halen is gemaakt en uitgevoerd (nu of in het verleden). 

Oranje band
Er is een afspraak gemaakt voor het ophalen van de banden uit de opslag (in de toekomst) of de bandenwissel check is gedaan maar de banden zijn nog niet gewisseld.

Groene band met een vinkje
Banden zijn gewisseld in Claire en de informatie hierover is volledig verzonden naar DBB, geen verdere actie nodig.

Oranje band met een vinkje


Banden zijn gewisseld in Claire maar bevestiging is nodig in DBB. 

Rode band met of zonder een vinkjeEr is een fout opgetreden, neem contact met ons op via support@claireit.eu


Werkwijze

De levering van de opgeslagen banden plannen

Voorafgaand aan de geplande datum van de werkorder, moet u een afspraak maken in DBB om de banden in hun opslag te laten bezorgen. 

Stap 1

Zoek de desbetreffende afspraak op in Claire waarvan de banden geleverd moeten worden.
Opmerking: het aantal dagen dat de werkorder vóór de geplande datum wordt geïmporteerd, hangt af van wat er feitelijk was overeengekomen toen de DMS-interface werd ingesteld voor uw locatie.

Stap 2

Open de werkorder detailpagina en klik op de DBB knop (welke rood zou moeten zijn omdat er nog geen afspraak voor het ophalen gemaakt is).

Stap 3

Er wordt een nieuw venster geopend en de bijbehorende informatie van de auto is zichtbaar. Klik op Afspraak.

Stap 4

Beoordeel de informatie op de DBB-pagina en klik op "Opslaan en naar DMS" om de afspraak te bevestigen en terug te keren naar Claire.

Montage van de opgeslagen banden 

1. Het doorlopen van  de Banden vragen in Claire

Net als bij andere standaardvragen, moet de banden vraag worden opgenomen in een checklist / controle zodat monteurs kunnen werken op hun tablet.
De checklist moet worden gedaan voordat er wordt vervangen / gewisseld. Het moet worden gezien als de diagnose van de huidige status van banden voordat er activiteiten op worden uitgevoerd. 
De vragen zijn hetzelfde opgebouwd als de standaard vragen (bijvoorbeeld: status moet worden geselecteerd, advies of noodzakelijk, en er kunnen foto's of video's worden toegevoegd).

Banden vraagscherm


Banden uitgebreid detailscherm


In bovenstaand scherm kunnen de band gegevens vooraf zijn ingevuld door een eerdere afspraak of door een derde partij zoals DBB. Indien dit niet het geval is: 

Als er geen seizoen is geselecteerd, heeft u toegang tot alle opties in het dropdown menu. U kunt een seizoen selecteren om banden voor dat seizoen weer te geven of een optie selecteren om het seizoen automatisch te laten kiezen. Als een seizoens filter is geselecteerd, kunt u er nogmaals op drukken om de selectie ongedaan te maken.

Selectie van het profiel verandert automatisch de status, die ook handmatig kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld: om de diagnose van opgeslagen banden over te slaan, drukt u gewoon op de X-knop).

Opmerking: door het voltooien van het invullen van de LINKERbanden worden de RECHTERbanden automatisch met dezelfde waarden ingevuld. Na het selecteren van de VOORbanden, kunt u deze waarden naar de ACHTERbanden kopiëren, met behulp van onderstaande knop:


Als u de referentie die u zoekt niet vindt in het dropdownmenu, kunt u handmatig een referentie invoeren door op de knop + te drukken. Houd er rekening mee dat deze handmatig ingevoerde referentie niet aan de lijst wordt toegevoegd of naar een externe dienst zoals DBB wordt gestuurd. 
Ons supportteam neemt het toevoegen van deze waarden over en neemt mogelijk contact met u op voor aanvullende informatie.

2.Banden Wisselen

U kunt toegang krijgen tot de optie om banden te wisselen met behulp van de onderstaande knop in het scherm Auto Overzicht.


De volgende reminder zal verschijnen wanneer de monteur op de Gereed knop klikt.

Opmerking: wat u ook antwoordt in de reminder pop-up, u kunt het scherm Wissel band opnieuw openen met deze knop in het scherm Auto Overzicht. 
Scherm banden wisselen:


De eerste groene knop is om de voor- en achterbanden te wisselen.
De tweede groene knop is om Op de auto en In de opslag te wisselen.
Zodra de wissel is bevestigd, wordt de informatie naar DBB gepusht.


De banden terugsturen naar opslag

Stap 1

Op de afspraakdetailpagina ziet u een knop Printen aan de rechterkant van de koptekst. Eenmaal aangeklikt, wordt het DBB-afdruklabel weergegeven in een afdrukklaar formaat.


Open de juiste stickers in Direct-Access door op het printerpictogram te klikken naast de bandenset die wordt opgeslagen.

Stap 2

Druk de pagina af die wordt geopend

Stap 3

Plak de stickers op de banden die van het voertuig zijn verwijderd om te worden opgehaald door DBB of om te worden opgeslagen op uw locatie.

  • Related Articles

  • Interacting with DBB

   Purpose Claire Automotive Support is giving you a quick connection to the web application of Dealer Banden Beheer, moreover it will update its information. When a workorder is being created in Claire (through your DMS or directly in Claire), this ...
  • Dealer rapport

   Deze rapporten helpen u om het algemene gebruik van de Claire processen voor meerdere locaties te visualiseren.  Met deze rapporten kunt u de locaties binnen uw groep vergelijken en zien of de doelen zijn bereikt. Toegang tot de dealer rapport Klik ...
  • Band bestelling functie (Tyreteam / Banden Express)

   Om toegang te krijgen tot informatie van bandenleveranciers kan er nu een koppeling worden gemaakt tussen Claire en deze bedrijven: Tyreteam en/of Banden Express. Hierdoor zien receptionisten in Claire wat die aanbieders op voorraad hebben inclusief ...
  • Definieer uw eigen dealer domeinnaam

   Met deze functie kunt u de domeinnaam van de dealer in het e-mailadres wijzigen. Voorbeeld: met de functie Klantcommunicatie ontvangen uw klanten standaard een e-mail van no-reply@appspot.pro, wat voor sommige klanten verwarrend kan zijn. Met deze ...
  • DBB label lay out

   Bij het uitprinten kan je in jullie printerinstellingen aan de zijkant aanpassingen doen bij marges en/of schaal.