Snoozing an intervention

Snoozing an intervention

Purpose

The snooze function allows you to identy interventions on the appointment details page that will require action in the future. 

Access

You can activate the snooze function by clicking the snooze button on the appointment detail page.


Snoozing an intervention

In order to snooze and intervention, click a grey snooze button for the following modal to open:


Select a snooze type:
 1. Next visit customer
 2. Make an offer
 3. Make new appointment
 4. Remind customer 
Selecting Make an offer and Remind customer will render the date selector visible:


Note that the snooze type Remind customer will not send an email to customers but you can keep track of it by using the lead dashboard.
Select the appropriate status:
 1. New
 2. In progress 
 3. Approved
 4. Declined
 5. Fixed
 6. Done
Select the appropriate department:
 1. Sales
 2. CCC (customer communication center)
 3. Body repair 
 4. External
 5. Digital (external crm true api)
Add a comment and then click Save.

Updating snooze information

Items already snoozed have the clock icon displayed in blue. Click on it to see the snooze modal then make your modifications and click Update.

Removing the snooze on an item

In order to stop displaying a snooze item, select the red trash button.

On the pop-up , enter the reason for deleting the snooze item then click the Confirm button.

This will not delete the item from the workorder but simply inactivate the snooze for it.

Reviewing Active Snoozed Items History

On the workorder details page a section called ACTIVE SNOOZED ITEMS HISTORY above the Important Items section will display the snoozed interventions from past appointment and that have one the following statuses:
 1. New
 2. In progress
 3. Approved
The count of items will be visible on the section name and the section can be expanded and minimized by clicking the icon in the section bar.


  • Related Articles

  • Snoozed items - Best practice

   Het doel van de snoozed items functie zijn de interventies die we nu hebben geconstateerd, maar nog niet mochten uitvoeren wegens bijvoorbeeld geen akkoord van de klant, of het was nog niet aan vervanging toe. Het snoozen van items en het creëren van ...
  • Een interventie of item snoozen

   Doel De snooze functie geeft je de mogelijkheid om interventies vast te zetten die in de toekomst actie zullen vereisen. Toegang Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detail pagina op de snooze knop te klikken. Wanneer je op de ...
  • Optimaliseren van de Leads-functie

   De Leads-functie geeft een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee heb je een effectief hulpmiddel waardoor je eventuele gemiste kansen, kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces. Bovendien kan je met ...
  • Snoozer une intervention

   Objectif La fonction snooze vous permet d’identifier les interventions a partir de l'ordre de réparation qui nécessiteront une action à l’avenir. Accès Vous pouvez activer la fonction snooze en cliquant sur le bouton snooze sur la page de l'ordre de ...
  • Optimizing the Leads feature

   The Leads feature allows you to list all identified unrepaired interventions thus giving you an effective tool that allows you to visualize the missed opportunities you have found using the Claire process. Moreover, this feature allows you to ...