URL voor Claire afspraak

URL voor Claire afspraak

Doel:

Claire biedt een handige manier om specifieke afspraken direct met een opgegeven URL te openen.

Het URL-formaat dat gebruikt moet worden:


Voorbeeld:

Om direct naar de hieronder weergegeven werkorderpagina te gaan:


moet de volgende URL gebruikt worden: https://appspot.pro/#!/appointments/wo/695823Dit kan rechtstreeks vanuit jullie DMS gebruikt worden. Om dit echter te kunnen gebruiken, moet de gebruiker ingelogd zijn in Claire en toegang hebben tot de locatie.

Als de afspraak niet wordt gevonden voor de geselecteerde locatie, dan wordt er ook op de andere locaties gecontroleerd.

  • Related Articles

  • Opbouw van werkorder Autoline - Claire

   Bij het aanmaken van een werkorder in Autoline is het noodzaak om de opbouw op één en dezelfde manier door te voeren om dit overzichtelijk te krijgen voor zowel de service adviseur als monteur. Indien auto voor onderhoud komt beginnen we met het ...
  • URL for Claire appointment/workorder

   Purpose: Claire provides a convenient way to open specific appointment directly using a specified URL. Here is the url format to use: https://appspot.pro/#!/appointments/wo/{put_here_your_wo} Example: In order to go directly to the workorder page ...
  • Een afspraak annuleren in Claire

   Doel Deze nieuwe functie stelt gebruikers in staat om aan te geven dat een afspraak is geannuleerd en een reden toe te voegen. Rapportages van geannuleerde afspraken zijn ook beschikbaar op de locatie- en dealerrapporten overzichten. Toegang Alleen ...
  • Het werkorder dashboard gebruiken

   In de werkorder vind je de werkomschrijving. Maar dat niet alleen! In de werkorder worden ook de punten die de monteur heeft geconstateerd weergegeven en tevens kan je hier aangeven met welke punten de klant akkoord is. Naast deze punten kan je in de ...
  • Een werkorder toevoegen in Claire

   Wanneer een werkorder niet automatisch vanuit het DMS gekoppeld is met Claire dan is het mogelijk om deze handmatig toe te voegen. U kunt deze toevoegen door op het plusteken midden bovenaan het scherm te klikken (zie afbeelding hieronder). U kunt ...