Locatie rapportages

Locatie rapportages

Deze rapportages helpen u om het algeheel gebruik van Claire's processen op één locatie te visualiseren. De grafieken tonen veel verschillende onderdelen van Claire, zoals: checklijsten, monteurs, gemiddelde monteurtijd, hoe wordt dit vertaald naar verkoop, enz. Het bevat ook twee grafieken over de module Klantcommunicatie en de effectiviteit hiervan.

Voorwaarde

Alle receptie desktop accounts hebben toegang tot de locatie rapportages.  

Toegang tot de grafieken

Klik op de pagina met de lijst met werkorders (overzichtspagina) op het pictogram dat wordt aangegeven door de rode pijl op de onderstaande afbeelding.


Selecteer de gewenste periode

Standaard toont de grafiek de data van gisteren. U kunt het wijzigen in de afgelopen 7, 30 of 90 dagen of aangepaste datum door het dropdownmenu in de rechterbovenhoek te openen.Selecteer de gewenste rapportage

Standaard toont de rapport Afspraken grafieken. U kunt het wijzigen naar Medewerkers, Communicatie en Snoozen.


Gebruik van alle checklijsten (totaal en percentage)Beschrijving Deze grafiek laat zien welke checklijsten het meest gebruikt zijn tijdens de geselecteerde periode.
Let op dat de geselecteerde checklijsten in de juiste aanbevolen verhouding wordt gebruikt. (bv bij voorkeur de commerciële checklijsten gebruiken)

Aantal gebruikte commerciële checklijsten (aantal en percentage)


Deze grafiek laat zien hoeveel commerciële checklijsten er in de geselecteerde periode zijn gebruikt.

Zorg ervoor dat het aantal uitgevoerde checklijsten geschikt is voor de geselecteerde periode.

Aantal gebruikte checklijsten telt alleen de checklijsten die zijn ingeschakeld voor rapportage.


Gebruikte afspraakstatus in procenten 
   
Beschrijving Deze grafiek toont het statusgebruik van geclairde werkorders gedurende de geselecteerde periode.

Let op: Besteed aandacht aan dat elke status consistent wordt gebruikt

Gemiddeld verkochte punten  


 1. Verticale as: Gemiddelde van verkochte punten per uitgevoerde checklist.
 2. Horizontale as: Lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).
Beschrijving
Deze grafiek laat zien hoeveel punten er gemiddeld per checklist per dag worden verkocht tijdens de geselecteerde periode.   

De gemiddelde verkochte punten tellen alleen de geadviseerde en noodzakelijke items.


Gebruikte afspraakstatus per dag


 1. Verticale as: Gestapelde percentages van het gebruik van de werkorderstatussen.
 2. Horizontale as: Datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).
Beschrijving
Deze grafiek toont dagelijkse variaties in statusgebruik door werkorders tijdens de geselecteerde periode.

Zorg ervoor dat statussen consistent worden gebruikt.

Gemiddeld verkocht per item status • Verticale as: Gemiddelde van noodzakelijke / advies punten gevonden / verkocht per checklijst.

 • Horizontale as: Datums van de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafiek toont sets van vier gemiddelden per controlelijst uitgevoerd tijdens de gekozen periode:

 • Adviespunten gevonden

 • Adviespunten verkocht

 • Noodzakelijke punten gevonden

 • Noodzakelijke punten verkocht

Let op De gemiddelde verkochte punten tellen alleen de geadviseerde en noodzakelijke items.


Kwaliteitscontrole


 • Verticale as: Aantal uitgevoerde controles.

 • Horizontale as: Datums van de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafiek toont sets van controles die per dag zijn uitgevoerd tijdens de geselecteerde periode:

 • Aantal controles exclusief kwaliteitscontroles

 • Aantal kwaliteitscontroles met advies- of noodzakelijk punten, gelabeld als niet ok.

 • Aantal kwaliteitscontroles die geen advies- of noodzakelijk punten bevatten, gelabeld als ok.


Redenen voor annuleringIn deze grafiek ziet u hoeveel werkorders geannuleerd zijn tijdens de geselecteerde periode.
Zorg ervoor dat de hoeveelheden geannuleerde werkorders geschikt zijn voor de geselecteerde periode.


Redenen handmatige annuleringAfspraak datum: Datum van de afspraak
WO: Werkordernummer
Receptionist: 
Naam van de receptioniste die de reden Anders voor annulering heeft gekozen
Reden: Reden voor afspraak annulering

Gemiddeld monteur punten


 • Verticale as: Gemiddelde van punten (advies en noodzakelijk, gevonden en verkocht) en van aantal foto's genomen per controle.

 • Horizontale as: Lijst met monteurs die controles hebben uitgevoerd in de geselecteerde periode.

Beschrijving 

Deze grafiek toont sets van vijf gemiddelden per controle per monteur:

 • Advies punten gevonden

 • Advies punten verkocht

 • Noodzakelijke punten gevonden

 • Noodzakelijke punten verkocht

 • Aantal foto's

Let op De gemiddelde verkochte punten tellen alleen de geadviseerde en noodzakelijke items. De foto´s die zijn gemaakt op items goed / goed met een notitie, worden niet geteld.

Monteur items


 • Verticale as: Aantal items (advies en noodzakelijk, gevonden en verkocht) en van foto's genomen per controle.

 • Horizontale as: Lijst met monteurs die controles hebben uitgevoerd in de geselecteerde periode.

Beschrijving

Deze grafiek toont sets van 5 aantallen per monteur:

 • Advies punten gevonden

 • Advies punten verkocht

 • Noodzakelijke punten gevonden

 • Noodzakelijke punten verkocht

 • Aantal foto's


Let op! De gemiddelde verkochte punten tellen alleen de geadviseerde en noodzakelijke items. De foto´s die zijn gemaakt op items goed / goed met een notitie, worden niet geteld.


Gemiddelde checktijd monteur


 • Verticale as: Gemiddelde tijd besteed aan controles.      

 • Horizontale as: Lijst met monteurs die controles hebben uitgevoerd tijdens de geselecteerde periode.

Beschrijving

Deze grafiek laat zien hoeveel tijd een monteur gemiddeld besteedt aan een controle.


Let op dat controles binnen een redelijke tijd worden uitgevoerd.


Gemiddelde receptie items • Verticale as: Aantal gevonden items (advies en noodzakelijk, gevonden en verkocht) en foto's beschikbaar per check.

 • Horizontale as: Lijst van receptionisten die een status hebben aangepast in het Claire proces in de geselecteerde periode.

  Beschrijving

Deze grafiek toont sets van 5 tellingen per receptionist:
1. Advies punten gevonden
2. Advies punten verkocht
3. Noodzakelijke punten gevonden
4. Noodzakelijke punten verkocht
5. Aantal foto's

Let op! De gemiddelde verkochte punten tellen alleen de geadviseerde en noodzakelijke items. De foto´s die zijn gemaakt op items goed / goed met een notitie, worden niet geteld.

Gemiddelde receptie tijd


Beschrijving; Deze grafiek laat zien hoeveel tijd er gemiddeld verstreken is voordat een van deze drie statussen op een WO werd gezet:

 • Verticale as: Gemiddelde tijdsduur per taak.

 • Horizontale as: Lijst met receptionisten die in de geselecteerde periode een taak op een werkorder hebben uitgevoerd.

 1. Offerte maken: Hoeveel tijd is er gemiddeld verstreken sinds Controle gereed is ingesteld.
 2. Offerte gereed: Hoeveel tijd is er gemiddeld verstreken sinds Offerte maken is ingesteld.
 3. Klant OK: Hoeveel tijd er gemiddeld is verstreken sinds Offerte gereed is ingesteld.
Zorg ervoor dat de taak binnen een redelijke tijd wordt uitgevoerd.

Klantcommunicatie verzonden

 • Verticale as: aantal werkorders en klantcommunicatie per type (online check-in, diagnose en reparatie overzicht)

 • Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafiek toont het aantal afspraken en klantcommunicatie die per dag is verzonden tijdens de geselecteerde periode

 • Aantal werkorders

 • Aantal van verzonden en opnieuw verzonden klantcommunicatie


Let op dat het aantal verzonden communicatie berichten boven de norm is.


Weergave Online check-in

Beschrijving

Deze grafiek toont u de weergave van de klantcommunicatie bij online check-in die voor de geselecteerde periode is verzonden.

Let op dat het aantal communicatie berichten bij online check-in redelijk is.

Weergave Online check-in per dag


 • Verticale as: aantal verzonden online check-in communicatie

 • Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafiek toont het aantal online check-in van communicaties die per dag zijn verzonden tijdens de geselecteerde periode

 • Aantal online check-in verzonden maar niet geopend.

 • Aantal verzonden en geopende online check-in maar niet beantwoord.

 • Aantal verzonden, geopende en beantwoorde online check-in.

Let op dat het aantal communicatie berichten bij online check-in redelijk is.

Online Check-in resultaat


 • Verticale as: cumulatieve percentages van de geaccepteerde en geweigerde services die worden aangeboden bij de online check-in.

 • Horizontale as: lijst met services die worden aangeboden tijdens de online check-in per geselecteerde periode.

Beschrijving

Deze grafiek toont u de verhouding tussen de aangeboden en geaccepteerde services tijdens de online check-in per geselecteerde periode.


Let op dat het aantal van de geaccepteerde aangeboden services boven de norm zit.


Diagnose overzicht weergave

Beschrijving

Deze grafiek toont u de weergave van de communicatie over het diagnose overzicht voor de geselecteerde periode

Let op dat het aantal communicatie berichten over het diagnose overzicht redelijk is.


Weergave Diagnose overzicht per dag


Verticale as: aantal diagnose overzichts communicatie verzonden. 
Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafiek toont het aantal online check-in berichten dat per dag is verzonden tijdens de geselecteerde periode.

 • Aantal verzonden, maar niet geopende diagnoseoverzichten.

 • Aantal diagnoseoverzichten verzonden en geopend maar niet beantwoord.

 • Aantal verzonden, geopende en beantwoorde diagnoseoverzichten.

Let op dat de verhouding tussen de aangeboden en beantwoorde diensten redelijk is.

Resultaat diagnoseoverzicht

Beschrijving

Deze grafiek toont het resultaat van de noodzakelijke items die wel of niet zijn geaccepteerd door de klant via het diagnoseoverzicht tijdens de geselecteerde periode.

Let op dat het resultaat van noodzakelijke items die wel of niet zijn geaccepteerd via het diagnoseoverzicht redelijk zijn.


Resultaat Diagnoseoverzicht per dag

 • Verticale as: aantal noodzakelijke items verzonden via het diagnoseoverzicht.

 • Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving

Deze grafieken tonen kolommen van diagnoseoverzicht-communicaties die per dag zijn verzonden tijdens de geselecteerde periode

 • Aantal items opgenomen in diagnoseoverzicht-communicaties verzonden maar niet beantwoord.

 • Aantal noodzakelike items op basis van de klant reactie geaccepteerd, geweigerd en contact met mij opnemen.


Let op dat de verzonden diagnoseoverzicht-communicaties de juiste resultaten hebben van wel of niet noodzakelijke items.


Reparatieoverzicht weergave


Beschrijving
Deze grafiek toont u de weergave van de communicatie over het reparatieoverzicht dat voor de geselecteerde periode is verzonden.
Let op dat het aantal communicatie berichten over het reparatieoverzicht redelijk is.


Resultaat Reparatieoverzicht per dag


Verticale as: aantal reparatieoverzichten verzonden.
Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).

Beschrijving
Deze grafiek toont het aantal reparatieoverzichten dat per dag is verzonden tijdens de geselecteerde periode:
- Aantal verzonden, maar niet geopende reparatieoverzichten.
-Aantal verzonden en geopende reparatieoverzichten.
Let op dat het aantal communicatie berichten over het reparatieoverzicht redelijk is.

SMS overzicht

 1. Verticale as: aantal WO met verzonden SMS
 2. Horizontale as: lijst met datums voor de geselecteerde periode (van links naar rechts: van oud naar nieuw).
Deze grafiek toont de verhouding van WO en sms-berichten die per dag zijn verzonden tijdens de geselecteerde periode.

Zorg ervoor dat de verhouding voor verzonden SMS redelijk is.SMSDeze grafiek toont u het aantal sms per communicatie voor de geselecteerde periode.

Zorg ervoor dat de verhouding voor elke gebeurtenis redelijk is.

Snooze

Gesnoozed items


Deze grafiek toont de totale gesnoozede items per type voor de geselecteerde periode.
Zorg ervoor dat de verhouding voor elk type redelijk is.

Gesnoozed volgend bezoek klant
 1. Verticale As: Geaccumuleerde percentages van snooze-statussen
 2. Horizontale As: Lijst met afdelingen

  Deze grafiek toont u de verhouding van de snooze-statussen per afdeling tijdens de geselecteerde periode.
 1. Zorg ervoor dat de verhoudingen van de snooze-statussen redelijk zijn.

Maak een offerte


 1. Verticale As: Geaccumuleerde percentages van snooze-statussen
 2. Horizontale As: Lijst met afdelingen
Deze grafiek toont u de verhouding van de snooze-statussen per afdeling tijdens de geselecteerde periode.
Zorg ervoor dat de verhoudingen van de snooze-statussen redelijk zijn.


Gesnoozed nieuwe afspraak


 1. Verticale As: Geaccumuleerde percentages van snooze-statussen
 2. Horizontale As: Lijst met afdelingen
Deze grafiek toont u de verhouding van de snooze-statussen per afdeling tijdens de geselecteerde periode.
Zorg ervoor dat de verhoudingen van de snooze-statussen redelijk zijn

Gesnoozed herinner klant  1. Verticale As: Geaccumuleerde percentages van snooze-statussen
 2. Horizontale As: Lijst met afdelingen
Deze grafiek toont u de verhouding van de snooze-statussen per afdeling tijdens de geselecteerde periode.
Zorg ervoor dat de verhoudingen van de snooze-statussen redelijk zijn

  • Related Articles

  • Dealer rapport

   Deze rapporten helpen u om het algemene gebruik van de Claire processen voor meerdere locaties te visualiseren.  Met deze rapporten kunt u de locaties binnen uw groep vergelijken en zien of de doelen zijn bereikt. Toegang tot de dealer rapport Klik ...
  • Location reports

   Introduction Description These reports will help you to visualize the overall  usage of the Claire's processes at a single location. The graphs will cover many areas such as: which checklists are being used, by whom, how often, how fast, how is it ...
  • Reviewing the reports for multiple locations (aka dealers reports)

   Introduction Description These reports will help you to visualize the overall  usage of the Claire's processes for multiple locations. These reports allow you to compare the locations within your group and see if benchmarks were reached. How to ...
  • Locatie wijzigen

   In het Claire dashboard treffen we de menubalk aan waarin we de plaats van de huidige locatie zien staan zoals hieronder. Wanneer u op de locatie klikt, zal er een dropdown menu in beeld komen(zoals hiernaast) met de andere vestigingen waaruit u kunt ...
  • Wijzigen van locatie

   Wanneer u werkzaam bent op verschillende locatie´s dan kunt u wel dezelfde tablet behouden. Dit kunt u doen door vanuit de startpagina rechts bovenin op de profiel knop te klikken zoals hiernaast weergegeven.  Er zal nu een pop-up in beeld komen waar ...