Snoozed items - Best practice

Snoozed items - Best practice

Het doel van de snoozed items functie zijn de interventies die we nu hebben geconstateerd, maar nog niet mochten uitvoeren wegens bijvoorbeeld geen akkoord van de klant, of het was nog niet aan vervanging toe. 

Het snoozen van items en het creëren van extra leads is een belangrijke stap voor de receptie om meer omzet te creëren. Dat zorgt tevens  voor een hogere klant tevredenheid door de klant proactief te adviseren over de mogelijkheden.

Deze snoozed items zijn dan later tijdens een volgend bezoek zichtbaar op de nieuwe Werkorder en men kan ze proactief aanbieden naar de klant.

Verder zijn deze snoozed items via de API van Claire op te halen om ze verder te verwerken in CRM of lead management systemen. Of via het eigen leads dashboard in Claire. 

Het snoozen van een interventie doe je als volgt:

Je kan de snooze functie activeren door in de afspraak detailpagina op de snooze knop te klikken, zie hieronder:

Wanneer je als receptionist op de snoozed items knop klikt, krijg je het volgende overzicht te zien.
Vanuit het overzicht kan je bepalen hoe je het item wilt snoozen:
- Volgend bezoek klant;
- Maak een offerte;
- Nieuwe afspraak maken;
- Herinner klant.


Een belangrijke notitie bij de snooze types: Wanneer je het type 'herinner klant' aanklikt, verstuurt deze geen mail naar de klant, maar is bij te houden in het leads dashboard. 

Snooze informatie bijwerken

Bij interventies die al gesnoozed zijn, zal het klokicoontje als blauw worden weergegeven op de werkorder. Wil je als receptionist informatie bijwerken, dan klik je op het blauwe klokje om vervolgens het gesnoozed item te openen. De velden zijn weer aanpasbaar en na het aanpassen druk je op 'bewerken' om de wijzigingen op te slaan. 


Snooze bij een interventie verwijderen

Om een snooze te verwijderen van een interventie druk je op het rode afvalbakje. Hierna krijg je een popup melding te zien waar je een reden voor het verwijderen van een snoozed item kan aangeven.


Belangrijk om te weten is dat de interventie niet wordt verwijderd op de werkorder. Door het gesnoozede item te verwijderen, wordt deze enkel gedeactiveerd als snooze en zal deze nog steeds te zien zijn als interventie op de werkorder.

Geschiedenis gesnoozede items

Op het moment dat je een werkorder opent waar items zijn gesnoozed, kan je een overzicht zien van alle interventies waar de snooze knop voor is geactiveerd.
Het aantal items dat is gesnoozed is terug te zien in de blauwe balk naast de sectienaam. Deze balk is in- en uitklapbaar. Leads dashboard

In het leads dashboard zie je een totaal overzicht van alle gesnoozede items op verschillende werkorders. Het doel van dit dashboard is om een overzicht te creëren van gemiste kansen uit het verleden. 

Het dashboard is benaderbaar aan de linkerzijde in het menu. 


Het leadsdashboard opent en toont standaard de niet gerepareerde items van de laatste maand en de items die zijn gesnoozed. Gesnoozede items die de status Gereed hebben, worden standaard niet weergegeven, tenzij ze geselecteerd zijn in het filter voor de snooze status.
In de vervolg-keuzelijst linksboven kunt u een type selecteren:


Filteren:
Er zijn verschillende velden waarop je kunt filteren:
 1. Locatie
 2. Periode
 3. Snoozed / Niet gesnoozed
 4. Status (noodzakelijk/adviespunten)
 5. Goedgekeurd door de klant of niet goedgekeurd door de klant
 6. Bedrijfstype (leasemaatschappij of niet).
 7. Afdeling
 8. Snooze status
 9. Taak
 10. Tags
 11. Controlepunten
 12. Interventies

  • Related Articles

  • Optimisation de la fonction Leads

   La fonction Leads vous permet de lister toutes les interventions non réparées identifiées, vous offrant ainsi un outil efficace qui vous permet de visualiser les opportunités manquées que vous avez trouvées en utilisant le processus Claire. De plus, ...
  • Optimaliseren van de Leads-functie

   De Leads-functie geeft een overzicht van alle gevonden, niet gerepareerde interventies en items. Hiermee heb je een effectief hulpmiddel waardoor je eventuele gemiste kansen, kunt visualiseren met behulp van het Claire-proces. Bovendien kan je met ...
  • Optimizing the Leads feature

   The Leads feature allows you to list all identified unrepaired interventions thus giving you an effective tool that allows you to visualize the missed opportunities you have found using the Claire process. Moreover, this feature allows you to ...
  • Backorder functie - Best practice

   Wat houdt de Backorder functie in? Wanneer een onderdeel is besteld maar niet op voorraad is, valt deze onder Backorder. Nu heeft de receptie de mogelijkheid om een werkorder in Backorder te plaatsen, waardoor deze wordt verplaatst op de ...
  • Check gereed - Best practice

   Check gereed zonder gevonden items Je kunt deze status herkennen aan het volgende icoon: Werkorder wordt gepland op de afspraak datum: Controlelijsten worden uitgevoerd op de tablet, maar er worden geen items gevonden. De werkzaamheden kunnen gereed ...